Quality Time Group (QTG) heeft de ambitie om ‘the most Awesome company is testing’ te zijn. Nieuw is QTG niet, maar vanaf vandaag wel zichtbaar. De organisatie achter de in softwaretesten gespecialiseerde bedrijven Eager, InQuisitive en BQA heeft een nieuwe naam gekregen en treedt naar buiten. Zonder afbreuk te doen aan de identiteit van de drie bestaande bedrijven. QTG gelooft erin dat schaalvergroting en het bundelen van krachten leidt tot nog mooiere resultaten voor opdrachtgevers en de ontwikkeling van professionals. Doel is om opdrachtgevers te helpen om goede software in productie te nemen en een significante bijdrage te leveren aan kwaliteitsverbetering. Altijd duurzaam en toekomstgericht.

Van opleiding tot senior professional

QTG biedt een thuis aan softwaretesters in elke fase van hun carrière. Individueel is er veel aandacht voor het welbevinden en de persoonlijke ontwikkeling van mensen. Het organisatiemodel van QTG is gebaseerd op de levensfase van medewerkers. Zo wordt er een omgeving gecreëerd, waarin iedereen zoveel mogelijk ontlast wordt. Belangrijke voorzieningen en mobiliteit zijn goed geregeld en passen bij de wensen van medewerkers op dat moment in hun leven. Happy professionals, die lekker in hun vel zitten, presteren beter en daar plukt iedereen de vruchten van.

Meer weten over de ambitie en mogelijkheden van de Quality Time Group?

Bel of stuur een bericht. Naar contact.

 

Delen
Share with your friends:

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *